دوشنبه 18 مهر 1384

گزارش "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی" از وضعيت اعدام در ایران

گزارش سال 2005

( اکتبر 2004 تا سپتامبر 2005 )
به مناسبت 18 مهر ( 10 اکتبر)
روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام

مقدمه


به مناسبت، 18 مهر (10 اکتبر)، روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام،" فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی" در راستاي افشاء نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران، گزارش سالانه خود را از وضعيت اعدام در ايران به شرح زير به اطلاع می رساند.

اين گزارش در برگيرنده اسم و برخی مشخصات کسانی است که در فاصله زمانی مهر ماه 1383 (اکتبر 2004) تا شهريور 1384 (سپتامبر 2005) در ايران توسط دولت جمهوری اسلامی محکوم به اعدام شده اند. لازم به ذکر است که اين ليست از ميان اخبار مندرج در روزنامه ها و سايت های خبری متفاوت داخل و خارج از ايران جمع آوری شده است و با توجه به سانسور موجود در رسانه های خبری ايران و عدم وجود منابع مستقل خبری، اين ليست نمی تواند در برگيرنده اسامی تمامی کسانی باشد که در اين مقطع زمانی محکوم به اعدام شده اند.
ضمنآ دولت ايران با استفاده از روش های متفاوت در تلاش است که اخبار مربوط به اعدام شدگان بطور خاص و نقض حقوق بشر بطور عام در ايران، به صورت ناقص منتشر شود تا بدينوسيله زمينه را برای پيگيری و تحقيق توسط مدافعان حقوق بشر دشوارتر کند. بطور مثال محکومين را در شهر محل سکونت خود در ملاء عام اعدام می کند و بعد تحت عنوان حفظ آبروی خانواده محکوم، از درج نام آنها در مطبوعات جلوگيری بعمل مي آورد و يا اسامی آنها را بصورت ناقص منتشر می کند.

بر مبنای اين گزارش 232 نفر اعدام (%5/32/(75 نفر} و یا محکوم به اعدام (%5/67/157 نفر) شده اند.
با احتساب 76 نفر منتظرين اعدام از سال قبل - که در گزارش به آنها نيز اشاره شده است- مجموع اعدامیها و محکومين به اعدام به 308 نفر بالغ می گردد.

اعدام شدگان: از مجموع 75 نفری که در فاصله زمانی اين گزارش اعدام شده اند؛ 74 نفر مرد و يک نفر زن هستند. و دو نفر از آنها زنداني سياسی بوده اند. %65 (49 نفر) آنها در ملاء عام اعدام شده اند، که احکام آنها در 22 شهر به اجرا در آمده است. مشهد با 9 مورد اعدام در ملاء عام در رتبه اول قرار دارد. حدود %19 (14 نفر) از کل اعداميان متعلق به تهران است .
از 19 نفر از اعداميان که سنشان در اين گزارش آمده است؛ يک نفر زير 18 سال، 10 نفر بين 18 تا 30 سال و 8 نفر بين 31 تا 50 سال سن دارند.
قابل ذکر است که هويت 4 نفر از اعدام شدگان مشخص نيست.

منتظرِِين اجرای حکم اعدام : از ميان 157 نفر منتظرين اجرای حکم اعدام؛ %11 (17 نفر) زن و %89 (140 نفر) مرد هستند، که 5 نفر از آنها از فعالين سياسی هستند. از ميان 82 نفر از منتظرين اجرای اعدام که در مورد سنشان اطلاعاتی موجود بوده است؛ بيش از %7 (6 نفر) زير 18 سال،%71 (58 نفر) بين 18 تا 30 سال و %22 (18 نفر) بين 31 تا 50 سال سن دارند. ضمنا در مورد هويت 30 نفر از منتظرين اعدام اطلاعاتی در دست نيست . تهران با %5/69 يعنی 109 نفر ، بيشترين منتظرين اجرای حکم اعدام را در فاصله زمانی گزارش داراست.
با احتساب 76 نفر منتظرين اعدام از سال قبل، کل افرادی که تا کنون منتظر اجرای حکم اعدام هستند، بالغ بر 233 نفر است.

بعد از آخرين نشست کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در مارس 2005 در ژنو تا کنون ، بر مبنای ليست شماره 1 (اسامی اعدام شده گان)، 40 نفر اعدام شده اند. و بر اساس ليست شماره 2 (اسامی منتظرين اجرای حکم اعدام) 88 نفر حکم اعدام دريافت کرده اند. بدين ترتيب مجموعا 128 نفر اعدام و يا حکم اعدام دريافت کرده اند، که اين تعداد بيش از %55 درصد کل افرادی (232 نفر) است که در فاصله زمانی اين گزارش اعدام و يا حکم اعدام دريافت کرده اند.

ليست شماره ۱: اسامی اعدام شده گان

شماره نام نام خانوادگی سن تاریخ اعدام محل اعدام منابع خبر
1 حبیب 45 1383/07/09 کرج روزنامه اعتماد
2 مهرزاد واجب الحقوق 1383/07/14 اصفهان روزنامه شرق
3 حمید رضا صادقی 27 1383/07/14 اصفهان روزنامه شرق
4 مجتبی امیری 1383/07/25 شیراز روزنامه قدس
5 عزیز مردانی 1383/07/25 شیراز روزنامه قدس
6 قاسم سیدی 1383/07/21 مشهد روزنامه قدس
7 رضا نظرپور 1383/07/15 تنکابن خبرگزاری ایسنا
8 حسن قمی 1383/07/15 تنکابن خبرگزاری ایسنا
9 حمید رضا فرخی 1383/07/15 تنکابن خبرگزاری ایسنا
10 محمد رضا محبوبی 1383/07/15 تنکابن خبرگزاری ایسنا
11 محمد د 1383/07/20 اهواز خبرگزاری ایرنا
12 آرش 1383/07/23 تهران روزنامه اعتماد
13 عباس 1383/07/23 تهران روزنامه اعتماد
14 م م 1383/07/22 رشت گیلان امروز
15 حسین حسنوند 1383/09/10 اسلام آباد(کرج) روزنامه اعتماد
16 امیر احمدلی 25 1383/09/10 قم روزنامه ایران
17 محمدرضا ب 1383/10/07 مشهد روزنامه قدس
18 مصطفی 1383/10/16 مشهد روزنامه ایران
19 ممد سیاه 1383/10/29 مشهد روزنامه ایران
20 ولی الله زارعیان 1383/10/30 تهران(زندان اوين) روزنامه ایران
21 ایمان فرخی 1383/10/30 تهران (زندان اوین) روزنامه ایران
22 داود باقری 1383/10/30 تهران(زندان اوین) روزنامه ایران
23 علیرضا 1383/10/30 تهران(زندان اوین) روزنامه ایران
24 مهدی رشید پور 25 1383/11/01 طبس روزنامه ایران
25 اصغر 1383/12/20 مشهد روزنامه کیهان
26 سعید اوج هرمزی 1383/12/24 بندر عباس روزنامه کیهان
27 جلیل مریدی 1383/12/24 بندرعباس روزنامه کیهان
28 علی سوخته زاده 31 1383/12/25 اهواز روزنامه ایران
29 محمد بسیجه 1383/12/26 تهران روزنامه کیهان
30 سهراب محمد د 1384/01/17 تویسرکان خبرگزاری ایسنا
31 احمد ب 1384/01/17 تویسرکان خبرگزاری ایسنا
32 حسن رضایی 37 1384/01/17 ساوه سایت روشنگری
33 حاتم جلیلی کیش 38 1383/01/24 یاسوج ایرانپرس سرویس
34 علی فتح همتی 50 1384/01/24 یاسوج ایرانپرس سرویس
35 قباد سیاه منصور 32 1384/01/25 نجف آباد روزنامه کیهان
36 رئوف 1384/01/25 اهواز روزنامه ایران
37 موسی علی محمدی 40 1384/01/27 اصفهان روزنامه کیهان
38 حاتم گرگی 1384/02/14 تهران خبرگزاری ایسنا
39 محمد بخشش 1384/02/14 تهران خبرگزاری ایسنا
40 علیرضا هژبری 1384/02/16 تهران روزنامه اعتماد
41 علیرضا اکبری 1384/02/16 تهران روزنامه اعتماد
42 ناصر 19 1384/02/22 سوسنگرد روزنامه ایران
43 علی 1384/02/22 سوسنگرد روزنامه ایران
44 عارف 1384/02/22 سوسنگرد روزنامه ایران
45 رحمت الله قنبر زهی گرگیج 20 1384/03/02 زاهدان روزنامه اعتماد
46 محسن غفارزاده 1384/04/16 سلماس روزنامه اعتماد
47 محمد 30 1384/04/15 اصفهان روزنامه اعتماد
48 علی عادل زاده 24 1384/04/16 مشهد روزنامه کیهان
49 آرش غلامیان خراسانی 1384/04/16 مشهد روزنامه کیهان
50 داود دلیران 1384/04/16 مشهد روزنامه کیهان
51 عیوضعلی حسین زاده 1384/04/25 اردبیل روزنامه اعتماد
52 علی صفرپور رجبی 20 1384/04/23 پلدختر روزنامه کیهان
53 محمود عسگری زیر 18 1384/04/28 مشهد خبرگزاری ایسنا
54 اعیاد مرهونی 20 1384/04/28 مشهد خبرگزاری ایسنا
55 حمید رضا 1384/05/19 همدان روزنامه اعتماد
56 نصرت الله 1384/05/19 همدان روزنامه اعتماد
57 رضا 1384/05/19 همدان روزنامه اعتماد
58 اکبر ف 43 1384/05/20 تهران روزنامه ایران
59 اکبر م 1384/05/24 اهواز روزنامه ایران
60 امیر ک 1384/05/24 اهواز روزنامه ایران
61 مهدی ع 1384/05/24 اراک روزنامه ایران
62 فرشید فریقی 21 1384/05/27 بندرعباس روزنامه اعتماد
63 الف پ 1384/06/02 بندرعباس روزنامه کیهان
64 ب ک 1384/06/02 بندرعباس روزنامه کیهان
65 ح ک 1384/06/02 بندرعباس روزنامه کیهان
66 ح ج 1384/06/02 بندرعباس روزنامه کیهان
67 محمد رضا فصاحت 1384/06/25 یزد روزنامه اعتماد
68 جاسم ح 1384/06/26 اهواز روزنامه شرق

- اعدام شده گان با هويت نامعلوم

69 1383/10/30 تهران (زندان اوین) روزنامه ایران
70 1383/10/30 تهران(زندان اوین) روزنامه ایران
71 مرد 1384/05/25 شیراز روزنامه اعتماد
72 جوان 22 1384/06/21 کازرون خبرگزاری فارس

- اسامی زنان اعدام شده

73 رویا 28 1384/04/15 اصفهان روزنامه اعتماد

- زندانیان سیاسی اعدام شده

74 اسماعیل محمدی 40 1384/06/14 ارومیه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
75 محمد پنجوینی 35 1384/06/14 ارومیه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


ليست شماره ۲: اسامی منتظرين اجرای حکم اعدام

شماره نام و نام خانوادگی سن تاريخ محل
1 الف ـ ن 22 ساری
2 آرش 1382/06/31 تهران
3 ح ـ الف 1382/07/07 تهران
4 حميد رضا صادقی 27 1382/07/10 اصفهان
5 محسن بزرگ فر 29 1382/07/10 اصفهان
6 حبيب 1382/09/03 تهران
7 قاسم 1382/09/03 تهران
8 محمد 1382/09/03 تهران
9 عليرضا 1382/09/03 تهران
10 محمد 1382/09/03 تهران
11 سعيد ـ ب 1382/11/08 تهران
12 حسن خانی 1382/11/14 بجنورد
13 بابک 1382/11/16 تهران
14 عليرضا 1382/11/16 تهران
15 مصطفی 1382/11/16 تهران
16 قادر 1382/11/18 تهران
17 نبی چهر 1382/11/27 تهران
18 رضا 1382/11/28 تهران
19 احمد 1383/01/18 تهران
20 عليرضا 1383/01/18 تهران
21 عزت الله ـ م 1383/03/11 تبريز
22 شهروز 1383/03/13 مازندران
23 نوروز 1383/03/13 مازندران
24 نبی 1383/03/13 مازندران
25 هاشم 20 1383/03/18 مشهد
26 محمود 1383/03/27 تهران
27 شهروز 24 1383/04/03 تهران
28 آنه دردی 1383/04/16 تهران
29 علی دلداری 1383/04/22 تهران
30 حميد رضا 1383/04/29 تهران
31 سعيد 1383/04/30 تهران
32 جواد 1383/05/10 مشهد
33 محمد 1383/05/13 تهران
34 مرتضی 1383/05/13 تهران
35 مجيد 1383/05/13 تهران
36 محسن 1383/05/13 تهران
37 گل محمد 1383/05/18 تهران
38 رضا 1383/05/18 تهران
39 حسين 1383/05/27 تهران
40 علی 30 1383/05/28 تهران
41 شهرام 1383/05/31 تهران
42 صمد 1383/05/31 تهران
43 فريدون 30 1383/06/02 تهران
44 فيض محمد 16 1383/06/10 کرج
45 علی ـ م (2) 1383/06/18 تهران
46 مرتضی ـ ف(3) 1383/06/18 تهران
47 ميلاد ـ ب (4) 1383/06/18 تهران
48 مسعود سيف 1383/06/30 اصفهان
49 محمد رضا 1383/07/01 تهران
50 بهرام اکبری 1383/07/04 شهرکرد
51 عليرضا 1383/07/06 تهران
52 محسن 1383/07/06 اهواز
53 مهرداد 1383/07/12 تهران
54 محمد 17 1383/07/19
55 مهران 24 1383/07/20
56 جواد 1383/07/21
57 محمد رضا 1383/07/28 تهران
58 خسرو 25 1383/08/03 تهران
59 عليرضا 1383/08/05 تهران
60 رسول علی محمدی 17 1383/08/08 اصفهان
61 عليرضا 1383/08/08 تهران
62 وحيد 1383/08/26 تهران
63 محمد عيسی (اهل بنگلادش) 1383/09/08 تهران
64 مصطفی 19 1383/09/09 تهران
65 حسن 39 1383/09/10 تهران
66 حسن کلانی 1383/09/16 تهران
67 ابوالقاسم 1383/10/01 تهران
68 محمد 48 1383/10/07 کرج
69 مهدی بختياری 18 1383/10/08
70 مهدی 1383/10/08
71 عليرضا 1383/10/08
72 محمد ( ت) 18 1383/10/08
73 سعيد بختياری 30 1383/10/09 تهران
74 مسعود 1383/10/12 تهران
75 علی 1383/10/15 تهران
76 اسماعيل ـ ع 1383/10/15 تهران
77 عباس 30 1383/10/20 تهران
78 غلامرضا 1383/10/21 تهران
79 لطيف 35 1383/10/29 تهران
80 کريم 35 1383/10/30 تهران
81 محمد رضا 25 1383/11/01 تهران
82 محمد 1383/11/04 نيشابور
83 علی 20 1383/11/04 تهران
84 محمد رضا 28 1383/11/05 تهران
85 سعيد- ر 22 1383/11/05 اسلام شهر
86 ستار 17 1383/11/07 تهران
87 مرتضی 33 1383/11/07 تهران
88 حميد 19 1383/11/07 تهران
89 بهزاد مارامايی 1383/11/27 تهران
90 هادی 20 1383/12/04 تهران
91 فرشاد 1383/12/05 تهران
92 علی 30 1383/12/10 تهران
93 مهام 20 1383/12/12 تهران
94 حميد 49 1383/12/13 تهران
95 محمد 23 1383/12/13 تهران
96 حميد 27 1383/12/15 تهران
97 ابوالقاسم 22 1383/12/18 تهران
98 سعيد 16 1383/12/19 تهران
99 داود 1384/01/17 تهران
100 ساقی 1384/01/18 خراسان
101 علی 1384/01/18 تهران
102 صديق 1384/01/21 تهران
103 عبدالحسين قربانخانی 22 1384/01/22 تهران
104 سعيد 31 1384/01/25 تهران
105 نعمت 1384/01/28 تهران
106 کاوه 1384/01/28 تهران
107 محمد ( م ) 18 1384/02/07 شيراز
108 محسن خوشبخت 33 1384/02/08 تهران
109 اسماعيل 1384/02/08 تهران
110 مسلم 22 1384/02/14 تهران
111 مسعود 35 1384/02/14 تهران
112 عباس 33 1384/02/20 تهران
113 قدير شيخ جونی 26 1384/02/20
114 مصطفی 21 1384/02/28 تهران
115 حسن قلی 1384/02/28 تهران
116 علی اصغر 1384/02/29 تهران
117 ستار شيری 17 1384/03/02 تهران
118 وحيد غضنفری 21 1384/03/02 تهران
119 ابولقاسم 22 1384/03/02 تهران
120 پرويز 48 1384/03/03 تهران
121 رمضان 1384/03/25 تهران
122 حسين 24 1384/03/26 قزوين
123 جواد 1384/03/26 تهران
124 مرتضی 20 1384/03/30 تهران
125 حميد رضا 1384/03/30 تهران
126 نظیر ازبک (تبعه افغانستان) 1384/04/01 تهران
127 حسين 23 1384/04/09 تهران
128 سام 27 1384/04/09 تهران
129 اکبر 1384/04/09 تهران
130 بهنام 27 1384/04/13 تهران
131 مرتضی 1384/04/16 تهران
132 کريم 1384/04/21 تهران
133 رضا دشتی 27 1384/04/26 تهران
134 بهزاد 28 1384/04/27 تهران
135 جمعه گل( تبعه افغانستان) 1384/04/31
136 معشوق ( تبعه افغانستان ) 1384/04/31
137 مهدی 28 1384/05/03 تهران
138 حسین 23 1384/05/09 تهران
139 بهزاد 20 1384/05/09 تهران
140 عبدالرضا 1384/05/20 تهران
141 فاخته 1384/05/20 تهران
142 محمد (ن) 1384/05/24 اهواز
143 رضا 1384/05/25 تهران
144 ایرج نظری 26 1384/05/30 تهران
145 حسن 25 1384/05/30 تهران
146 سعید 1384/05/30 تهران
147 بنیامین 16 1384/05/30 تهران
148 محمد (ش) 21 1384/05/31 تهران
149 علی 1384/06/01 تهران
150 سینا 17 1384/06/02 تهران
151 شمس الله 20 1384/06/02 تهران
152 علی 21 1384/06/08 تهران
153 محمد رضا 22 1384/06/13 تهران
154 ابراهیم 28 1384/06/16 تهران
155 محمد 28 1384/06/16 تهران
156 احمد( تبعه افغانستان ) 1384/06/20 تهران
157 محسن 1384/06/21 تهران
158 عیسی 1384/06/21
159 سرژیک 30 1384/06/27 تهران
160 محمد 17/08/1383 تهران


- افراد منتطر اجرای حکم اعدام با هويت ناشناس


161 چهار مرد 1382/07/13 مرودشت
162 يک مرد 1383/01/17 ساری
163 دو مرد 1383/03/10 تهران
164 يک مرد 19 1383/03/19 مشهد
165 يک مرد 1383/04/08 تهران
166 دو مرد 1383/05/15 زاهدان
167 يک مرد 1383/06/30 اصفهان
168 ع ـ ص 1383/07/12 شهر ری
169 2 نفر 1383/07/12
170 مرد 37 1383/09/25 رودبار
171 سه جوان 1383/10/08
172 جوان 1383/10/14 تهران
173 جوان 1383/10/19 ساری
174 2 نفر 1383/11/07 اهواز
175 مرد 1383/11/25 تهران
176 مرد 45 04/12/1383 تهران
177 مرد(دانشجو ) 1383/12/20 کرج
178 مرد 1383/12/26
179 مرد 1383/12/26
180 مرد 18 1384/01/22 کرمان
181 مرد 22 1384/01/22 کرمان
182 مرد 50 1384/02/08 تهران
183 مرد 1384/03/16 اهواز
184 مرد 1384/03/16 اهواز
185 مرد 1384/03/16 اهواز
186 مرد 23 1384/03/24 تهران
187 مرد 28 1384/03/24 تهران
188 مرد 50 1384/05/09 تهران
189 چهار مرد 1384/06/01 کرمان

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

- زنان منتظر اجرای حکم اعدام

190 سارا 18 1382/06/26 تهران
191 فائزه ـ الف 1382/11/18 تهران
192 زهرا 1383/03/17 کرج
193 شهلا جاهد 1383/03/28 تهران
194 فاطمه 1383/05/18 تهران
195 فاطمه حقيقت پژوه 33 1383/07/22 تهران
196 فاطمه ـ الف 28 1383/07/25 تهران
197 سيما 1383/07/28
198 کبری رحمانپور 22 1383/08/29 تهران
199 نجمه 25 1383/08/30 مشهد
200 حاجيه اسماعيل وند 22 1383/09/29 جلفا
201 معصومه ـ ش 1383/10/15 تهران
202 اعظم - ق 31 1383/11/26
203 کبری 50 1384/01/17 تهران
204 فاطمه 24 1384/02/28 تهران
205 فاطمه 28 1384/03/02 تهران
206 فاطمه 1384/03/05 تهران
207 اکرم 30 1384/04/13 تهران
208 فاطمه (م) 37 1384/05/14 تهران
209 زهرا 25 1384/05/20 تهران
210 لیلا 29 1384/06/20 تهران
211 هاجر وافی 1384/06/21 لنگرود


- زندانيان سياسی منتظر اجرای حکم اعدام

212 غلام حسيین کلبی تهران
213 ولی الله فيض مهدوی تهران
214 عليرضا کرمی خیر آبادی تهران
215 سعيد ماسوری 1382/07/08 تهران
216 حجت زمانی 27 1382/12/16 تهران
217 خالد حردانی 1383/05/14 تهران
218 فرهنگ منصوری 1383/05/14 تهران
219 جهانگیر بادوزاده 1384/06/12 ارومیه
220 مهدی غریب خانیان 22 1384/06/12 اهواز
221 ابوبکر میرزا قادری 1384/06/16 ارومیه
222 عثمان میرزا قادری 1384/06/16 ارومیه
223 قادر احمدی 1384/06/16 ارومیه

18 مهر1384 برابر با 10اکتبر 2005
ihrnena@gmail.com

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی
انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران – فرانسه
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا : adhri1@yahoo.com
انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک : kanon253@hotmail.com
info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
demokrasi9@yahoo.comکمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش :
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
کميته اتحاد برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it
kupg_iran@yahoo.de کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین:
info@irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر

Copyright: gooya.com 2016