پنجشنبه 12 آبان 1384

اجراي حکم زندان "پرهام روشني" دانشجوي دانشگاه تبريز متوقف شد، تبريز نيوز

پيمان پاک مهر . روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400


تبريز نيوز:سرويس حقوق بشر: اجراي حکم يک سال زندان "پرهام روشني"دانشجوي دانشگاه تبريز متوقف شد.
"دکتر حسن فرهودي نيا"،استاد دانشگاه و رييس کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل در گفتگو با "پيمان پاک مهر"در خصوص توقف اجراي حکم يک سال زندان موکلش گفت:"شعبه دوم تشخيص ديوان عالي کشور" دستور توقف اجراي حکم يک سال زندان موکلم "پرهام روشني" دانشجوي دانشگاه تبريز را صادر کرد.

"دکتر فرهودي نيا"،افزود: "پرهام روشني" در جريان 20 تير 1381 دانشگاه تبريز (به مناسبت سالگرد 20 تير 78 ) دستگير شده بود که توسط قاضي "علي اکبري"، رييس شعبه 2 دادگاه انقلاب تبريز به اتهام تبليغ عليه نظام،توهين به رهبري و اخلال در امنيت داخلي به 35 ماه زندان تعزيري محکوم شده بود.

"رييس کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل" تصريح کرد:پس از صدور حکم بدوي به اين حکم اعتراض کرديم که پرونده به شعبه 6 دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقي به رياست قاضي "ايماني" ارجاع شد.اين دادگاه راي به يک سال حبس تعزيري صادر کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود:پس از اعتراض مجدد به صدور راي شعبه 6 دادگاه تجديد نظر آذربايجان شرقي پرونده به ديوان عالي کشور ارجاع شد که شعبه "دوم تشخيص" ،در حالي دستور توقف اجراي حکم يک سال زندان موکلم را صادر کرد که شعبه اجراي احکام دادگستري تبريز پيشتر خواهان اجراي حکم شده بود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اجراي حکم زندان "پرهام روشني" دانشجوي دانشگاه تبريز متوقف شد، تبريز نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016