شنبه 14 آبان 1384

قوه‌ي قضاييه ليست دانشجويان زنداني را بررسي مي‌كند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

قوه‌ي قضاييه، ليست دانشجويان زنداني ارائه شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را بررسي مي‌كند.

يك مقام مسؤول در قوه‌ي قضاييه با تأييد بر اين كه «ليست وزارت علوم از دانشجويان زنداني به قوه‌ي قضاييه ارائه شده است»، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: شايد قوه‌ي قضاييه نتواند قبل از بررسي و اقدام نهايي، اسامي اين دانشجويان را اعلام كند؛ زيرا ممكن است اين اعلام اسامي نسبت به كساني كه نام آنها اعلام مي‌شود، تبعات منفي و آثار سوء به همراه داشته باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قوه‌ي قضاييه ليست دانشجويان زنداني را بررسي مي‌كند، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016