شنبه 14 آبان 1384

دادگاه محمد مباشري، دانشجوي دانشگاه شريف برگزار شد، تبريزنيوز

پيمان پاک مهر . روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400

تبريز نيوز:سرويس حقوق بشر:جلسه دادگاه "محمد مباشري" دانشجوي دوره کارشناسي ارشد فلسفه علم دانشگاه شريف با حضور دادستان دادسراي عمومي در شعبه 101 دادگاه شهرستان استهبان شيراز تشکيل شد.

"محمد علي دادخواه"،عضو هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر و وکيل مدافع "محمد مباشري" دانشجوي دوره کارشناسي ارشد فلسفه علم دانشگاه شريف در گفتگو با"پيمان پاک مهر"در خصوص تشکيل جلسه دادگاه موکل خود گفت: بعد از توضيحاتي که در خصوص برداشت هاي متفاوت از موضوع واحد به دادگاه ارايه کردم و اعلام داشتم مطالبي که اين دانشجوي علاقمند به اين مرز و بوم اعلام کرده همه واقعيت داشته و انتقاد در زمره امر به معروف و نهي از منکر است ، خوشبختانه دادگاه با اين موارد همسو بود و با توجه به اين که مبادرت به اخذ آخرين دفاع از اين متهم نشد قاعدتا دادگاه برابر ضوابط و مقررات آيين دادرسي حکم برايت موکلم را صادر حواهد کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"دادخواه"،ياد آورشد:"محمد مباشري"دانشجوي دوره کارشناسي ارشد "فلسفه علم" دانشگاه شريف تهران است که پس از سخنراني در مورد انتخابات در ستاد "دکتر مصطفي معين" در استهبان شيراز، پرونده اي در شعبه دوم دادگاه کيفري اين شهرستان مبني بر نشر اکاذيب و توهين به مسيولين نظام گشوده شده که با صدور قرار وثيقه تشکيل دادگاه به 8 آبان 84 موکول شده بود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دادگاه محمد مباشري، دانشجوي دانشگاه شريف برگزار شد، تبريزنيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016