دوشنبه 16 آبان 1384

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه: گستاخانه قصد گرفتن جان گنجی را دارند، امروز

52 روز بي خبري از گنجي وقتي شكسته شد كه گنجي در ملاقات با خانواده اش از آن چه بر او رفته است سخن گفت . پيكري كه هر لحظه به مرگ نزديك تر می شود چرا كه سخن از اسراري گفته است كه نباید گفته مي شد . سخن از قتل هاي زنجيره اي و به خون كشيده شدن آزادي. و اينك خود اكبر گنجي موضوع ديگر قتل هاي زنجيره اي شده است . اما اين بار نه پنهان و توسط عناصري خود سر كه آشكار و عناصري فرمانبر دست اندر كار كشتن انساني بي گناه شده اند . تا حلقه اي ديگر به زنجيره ي ديروزشان بيافزايند .پروژه ي قتل در روز روشن هنگامي كليد مي خورد و اجراء مي شود كه معترضي نباشد ، كه جماعتي سر بريدن بي گناهي را ببينند و دم بر نياورند .

بايد بدانيم كه گنجي معترضي آوازه دار و مشهور است ، جهانيان او را مي شناسند با اين حال گستاخانه جانش را در روز روشن قصد گرفتن دارند واي به حال هر فرد ديگري كه معترض باشد و نام و آوازه اي نداشته باشد . در فضاي امروز كه بايد آنچه بگويي كه مي گويند ، آن بپوشي كه تعيين شده ، آن بخواني كه قيچي شده ، آن بشنوي كه جواز دارد ، آن ببيني كه جهنميت نمي كند و با سلب آزادي و پخش فقر و بدبختي هر لحظه فشار زندگي انسان بودنت را از ياد مي بري ، حرف زدن و اعتراض كردن را بهايي بخشيده اند كه بوي مرگ و وحشت مي دهد . اگر سخني بگويي و دم بر آوري زندانت مي كنند وشكنجه ات مي كنند . اعتراض به برخورد با گنجي اعتراض به ظلم وشكنجه است . اعتراض به هر محدوديتي در آينده است . اعتراض به هر برخوردي با هر فردي است كه اعتراض دارد . مگر مي شود به جرم انديشه در بند بود.

بايد بدانيم کسانی كه در ظاهر شعار مهرورزي مي دهند و در باطن آزاده اي را قصد كشتن دارند بی شک دروغ گویند و دروغ گناهي نا بخشودني است . دولتي كه نتواند در باره ي يك مخالف مهر بورزد چگونه مي خواهد به بیش از 40 درصد جمعيتش كه در انتخابات به مشروعيتش رأي نداده اند نظر مهر ورزانه داشته باشد ؟! دولتي كه نتواند برابري سياسي ايجاد كند نمي تواند برابري اقتصادي ايجاد كند . آيا شعار نشاط آفريني با شكنجه هاي وحشيانه قابل جمع است .

بايد بدانيم پروژه ي گنجي ادامه ي پروژه اي است كه روح خودكامگي در خود دارد ، پروژه ي مطلق خواهی و تماميت خواهي . 18 تير 78 را از ياد نبرده ايم كه خون ها ريخت و آبروها برد و در آخر کار یک سرباز به دزدي يك ريش تراش متهم شد . خرداد 82 را از ياد نبرده ايم كه به طرشت ريختند و باز دريدند و زوزه كشان رفتند و ازياد نمي بريم چگونه در آذربايجان ، كردستان و خوزستان اقوامي را به زور تيغ مسكوت نگاه داشته ، از حقوقشان بي بهره كردند .
ميراندن گنجي مصداق تماميت خواهي و سلطه ي وضع موجود ماست . دیکتاتور اگر چه بگويد آزادي خوب است ، اما مرادش از آزادي ، آزادي در حيطه ي تنگ احكام خود است . دیکتاتورهمه را براي خود مي خواهد ، هيچ ديگر انديشي نبايد فرصت ظهور يابد . دیکتاتور براي اينكه ذهن ها را از مشكل اصلي كه همين تماميت خواهي است برگرداند ، عوارض حكومتش را كه فقر و فساد تبعيض است مشكل معرفي مي كند ، در حالي كه مشكل خود دیکتاتوری است وگنجي همين را فرياد مي زند .

ما اعلام مي كنیم که جنبش دانشجويي هيچگاه فريب نيرنگ هاي بيهوده و بي پايان را نخواهد خورد . اگر به انديشمندي ديروز حكم اعدام دادند انديشه اي را امروز و هر روز ذره ذره به مرگ مي كشانند .جنبش دانشجويي هشدار مي دهد که در این مرز و بوم هیچ ظلم وخون ریزی ای بی تاوان نمی ماند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی از مقامات قضائی جمهوری اسلامی می خواهد سریعا اکبر گنجی را آزاد کنند و تا کار از کار نگذشته اجازه ندهند برگ دیگری بر پرونده قطور نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی افزوده شود.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

Copyright: gooya.com 2016