چهارشنبه 30 آذر 1384

فراخوان براى ارائه مقاله تدارك مباحث دومين گردهم‌آيى سراسرى جمهورى‌خواهان دمكرات و لائيك

دومين گردهم‌آيى سراسرى جمهورى‌خواهان دمكرات و لائيك در روزهاى ٢٤ تا ٢٦ فوريه در هانوفر آلمان برگذار مى‌شود. به منظور برگذارى هر چه بهتر و غنى‌تر اين نشست، صداى ما از علاقه‌مندان و صاحب‌نظران دعوت مى‌كند كه با نوشتن مقاله در اين مباحث شركت كنند:
١) مسائل مبرم جنبش ما
٢) مداخله‌گرى سياسى‌ى جنبش ما به چه صورت بايد باشد.
٣) ساختار جنبش ما

info@sedaye-ma.org

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016