پنجشنبه 1 دی 1384

گزارشی از نشست مشورتی جمعی از فعالین جمهوریخواه ایران

«برای بحث در باره اشکال و روشهای سازماندهی گفتگو میان گرایشات مختلف جمهوریخواهی پیرامون اتحاد گسترده جمهوریخواهان ایران»

روز يکشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵ برابر با ۲۷ آذر ماه ۱۳۸۴ ، نشستی با حضور جمعی از فعلان جمهوریخواه ایران برگزار گردید. موضوع این نشست تبادل نظر مقدماتی درباره چگونگی سازماندهی و پیشبرد بحث پیرامون اتحاد گستره جمهوریخواهان بود. این جلسه به دعوت گروه کار« سازماندهی گفتگو پیرامون اتحاد گسترده جمهوریخواهان » - جمهوریخواهان دمکرات و لائیک- دعوت شده بود. در این نشست بيش از سی تن از فعالین گرایشات مختلف جمهوریخواهی شرکت داشتند. در دعوت بر تمایز جمهوری خواهی از نظام های موروثی، دینی و مسلکی و نیز خواست استقرار نظام جمهوری در ایران تاکید شده بود. در این نشست که به مدت ۵ ساعت ادامه داشت، در باره سازماندهی بحثهای علنی و گسترده میان گرایشات مختلف جمهوریخواهی پیرامون اتحاد گسترده ، موانع و مشکلات و نیز راه حلها بحث شد، هم چنین پیشنهاداتی برای رفع نقائص دعوت اولیه و یا تلاش برای همه گیر نمودن و برگزاری علنی چنین نشست هائی ارائه شد.
در آغاز نشست، گروه دعوت کننده ضمن تشکر از حاضرین، توضیحاتی کوتاه در زمینه موضوع مورد بحث و روش کار آن ارائه داد. از جمله گفته شد که جمع حاضر تنها بخش محدودی از فعالین جمهوریخواه را شامل می شود و به دلیل امکانات و کمبود وقت فرصت دعوت و گرد آوری گسترده تر فعالین در این نشست میسر نبوده است. و اعلام نمود که این نشست در واقع نشست صفر ماست و نقایص آن باید به تدریج و با مشارکت دیگر جمهوریخواهان علاقمند رفع گردد. افزون بر این تصریح شد كه دوستان، دعوتنامه دریافتی را تنها در حد یک دعوتنامه ساده و نه سندی سیاسی مورد توجه قرار دهند. همچنین گفته شد که گروه دعوت کننده ضمن پایبندی به علنیت، در باره نحوه انعکاس این نشست، به احترام حاضرین مناسب تر این دید که بر مبنای نظر و تمايل شركت كنندگان در جلسه اقدام شود وخواستار اظهار نظر دوستان حاضر در این باره گردید.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سپس شرکت کنندگان در نشست، طی دو دور بحث به اظهار نظر در باره موضوع نشست پرداختند. سخنرانان مختلف ضمن تشکر از گروه کار دعوت کننده و استقبال از ابتکار سازماندهی بحث های گسترده و علنی پیرامون اتحاد گسترده، به طرح دیدگاه های خویش پیرامون موضوع مورد بحث پرداختند. در این مباحث از جمله گفتگو های گسترده و علنی پالتاکی، برگزاری سمینار و نیز اهمیت تنظیم موضوعات و مدیریت مباحث مورد بررسی قرارگرفتند. در عین حال در زمینه روش کار و تدارک آن، نظیر علنی یا غیر علنی بودن همین نشست و لزوم انعکاس آن، اظهار نظر شد. هم چنین برخی از دوستان بر تعجیل در کار گروه کار و لزوم تعویق نشست به منظور تدارک بهتر آن از هر لحاظ اشاره نمودند. یا از جانب دیگر برعکس ،بر کندی کار و تعویق در انجام کار ها و لزوم شتاب دادن بیشتر به آن برغم برخی نواقص ، انگشت گذاشته شد. در مجموع نظرات و پیشنهادات مختلفی مطرح گشت.
در بخش پایانی نشست ، درعین انتقادات و ایرادات مطرح شده، یا تشویق ها و ترغیب ها، تمایل عمومی بر ادامه گفتگو ها به صورت باز و گسترده، و گرایش عمومی جمع حاضر بر تداوم کار بر گزاری نشست های بعدی با تدارک بیشتر بود. در همین زمینه پیشنهادات مختلفی مطرح گشت که با توجه به کمبود وقت امکان جمعبندی آنها فراهم نگشت .اما با اين وجود ، بر سر تدارک نشست آتی توسط جمع جدیدی با شرکت اعضای گروه کار دعوت کننده این نشست، با اضافه شدن داوطلبینی جدید از میان شرکت کنندگان، تفاهم وجود داشت و قرار شد که نشست آتی توسط گروه کار جدید تدارک دیده شود.

گروه تدارک مباحث اتحاد گسترده جمهوریخواهان
۲۰۰۵-۱۲-۲۱ برابر با
۳۰ آذر ۱۳۶۴

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارشی از نشست مشورتی جمعی از فعالین جمهوریخواه ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016