شنبه 10 دی 1384

سعيد حجاريان: اصلاحات گفتماني به پايان كار خود رسيده و بايد به دنبال متجسد كردن آن بود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي


دور جديد سلسله جلسات هفتگي حوزه شمال تهران جبهه مشاركت ايران اسلامي ‌از سه‌شنبه اين هفته با عنوان كلي " چه بايد كرد ؟" آغاز مي‌شود. كميته‌ي اجرايي اين نشست‌ها جهت نظم بخشيدن به اجراي اين جلسات، مكتوب كردن سريع سخنراني‌هاي مدعو و سپس انتشار عمومي‌آن‌ها، اطلاع ساني مستمر جلسات از طريق رسانه‌هاي مختلف و تشكيل شده و آمده برگزاري منظم اين نشست‌هاست.


به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) سعيد حجاريان عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي كه قرار است هدايت كلي اين جلسات را برعهده داشته باشد، طي گفت‌وگويي با تاكيد بر اهميت برگزاري اين گونه نشست‌ها براي ترجمه دموكراسي براي همگان از سلسله نشست‌هاي " تا دموكراسي " به نيكي ياد كرد و گفت: همان طور كه در نشست‌هاي اختتاميه تا دموكراسي گفتم، معتقدم تا مدت‌ها مي‌توان از دموكراسي گفت و گفت، ماهنوز براي مشروطه كردن قدرت در كشور راه دراز و پرسنگلاخي داريم و هم‌انديشي‌ها و بررسي‌هاي علمي ‌زيادي لازم است تا آرمان يكصدساله مشروطه در ايران محقق شود.


وي ادامه داد: براي برگزاري اين جلسات از همه متفكران كه دغدغه دموكراسي و حقق بشر دارند، انتظار مي‌رود، كه براي ارائه راهكارهاي خود براي بايسته‌هاي رسيدن به دموكراسي در جلسات " چه بايد كرد ؟ " حضور يابند و جواناني را كه در حوزه‌ي شمال تهران چند سالي است براي بررسي‌هاي نظري اين موضوع فعاليت مي‌كنند، ياري دهند .


وي با تاكيد بر تعيين هدف، تاكتيك و استراتژي براي هر حركت سياسي، مبهم بودن هر يك از اين مولفه‌ها را موجب " هرز نيروها " دانست و افزود: هرز رفتن نيروها ممكن است به صورت ريزش نيروها، موازي كاري و ناهماهنگي در كنش‌هاي سياسي اصلاح طلبان دموكراسي‌خواه و دلسردي برخي از نيروهاي همراه بروز و ظهور يابد.


حجاريان با تاكيد بر ديدگاه قبلي خود كه در شعار " اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات " مطرح كرده بود گفت: اصلاحات گفتماني به پايان كار خود رسيده و امروز بايد به دنبال متجسد كردن آن اصلاحات بود و البته از تجربه آن دوران بهره برد. اما براي متجسد كردن آن اصلاحات كه در واقع در پي‌پاسخگو و مشروطه كردن قدرت بود، بايد به سوال " چه بايد كرد ؟‌" در اين مسير پاسخي روشن و شفاف داد.


وي تصريح كرد: بدون هدف حركت كردن، حاصلي جز هرز رفتن نيروهاي در پي ندارد.


بر اساس اين گزارش در اولين جلسه‌ي نشست‌هاي " چه بايد كرد ؟" عليرضا علوي تبار، با عنوان " نوسازي اصلاحات " روز سه شنبه 13 دي ماه در محل دفتر مركزي جبهه مشاركت به ارايه ديدگاه‌هاي خود خواهد پرداخت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مشاركت اعلام كرده است كه جلسات " چه بايد كرد ؟ " با هدف پاسخ به دو پرسش اساسي برگزار مي‌شود، اول تببين وضعيت امروز جامعه و حكومت ايران به لحاظ رعايت قواعد دموكراسي و حقوق بشر و دوم " چه بايد كرد "‌ها و بايسته‌هاي مدافعان دموكراسي وحقوق بشر با توجه به جميع جهات و واقعيت‌هاي فرهنگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور كشور براي بهبود وضع موجود.


اين جلسات ادامه منطقي 40 جلسه هفتگي " تا دموكراسي " است كه حوزه شمال تهران از دي ماه 82 تا پايان سال 83 با هدف بررسي سه موضوع كلي برگزار كرده بود: " تعريف و تببين نظري دموكراسي، " سنجش نسبت به دموكراسي با مقوله‌هايي خارجي، فلسفه و جامعه مدني " و "بررسي موانع تحقق دموكراسي در ايران " حوزه شمال تهران جهت غنا بخشيدن به دور جديد نشست‌هاي هفتگي خود، با تشكيل يك كميته‌ي از بين اعضاي خود نشست‌هاي مشورتي متعددي را با انديشمندان مختلف حزبي و غير حزبي براي بررسي محتواي جلسات برگزار كرد و در نهايت بنا شد از اين هفته اين جلسات با هدايت و نظارت كلي " سعيد حجاريان " ، "‌هادي خانيكي " اعضاي شوراي مركزي جهت تعيين محتواي جلسات و مشورت گيري مستمر با برخي ديگر از روشنفكران اصلاح طلب برگزار شود.

Copyright: gooya.com 2016