پنجشنبه 6 بهمن 1384

احضار و بازداشت اعضاي هيئت مديره سنديکا، آشوب

خبر اختصاصی آشوب: بنابر اخبار رسيده، بعد از اعلام قرار اعتصاب سراسري رانندگلن و کارگران سنديکاي شرکت واحد در روز شنبه، 8 بهمن، برخي از اعضاي سنديکا در شب چهارشنبه ، 5بهمن ، از طرف دادگاه انقلاب اسلامي بازداشت شدند. آخرين اطلاعات حاکي است حدود 4تن از اعضاي هيئت مديره ، هم اکنون دربازداشت به سر مي برند و بقيه اعضاي هيئت مديره سنديکا فردا صبح، 6 بهمن، به دادگاه انقلاب شعبه خيابان معلم احضار شده اند که بيم آن مي رود که آنان نيز بازداشت شوند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

لازم به توجه اشت که اين بازداشت ها از طرف دادگاه انقلاب و به دستور قاضي راسخ صورت گرفته اشت. احتمال تجمع اعضاي سنديکا و خانواده ي آنان در اعتراض احضار و بازداشت اعضاي هيئت مديره بر جلوي دادگاه مي رود.

گويا قرار براين بوده است روز شنبه بنا به دعوت سنديکا در اعتراض به بازداشت غير قانوني دبير هيئت مديره سنديکا، منصور اسانلو، اعتصاب سراسري برگزار شود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احضار و بازداشت اعضاي هيئت مديره سنديکا، آشوب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016