یکشنبه 16 بهمن 1384

گزارش تجمع در همبستگی با کارگران دربند شرکت واحد مقابل دفتر سندیکاهای کارگری آلمان در کلن، جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران - کلن

گزارش حرکت اعتراضی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران کلن در ابراز همبستگی با کارگران دربند شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مقابل دفتر سندیکاهای کارگری المان


"در کشورهای دمکراتیک، در صورتی که کارگری مرتکب جرمی شده باشد، حداکثر مجازاتی که این کارگر را تهدید می کند، تعلیق از کار و آن هم طبق حکم دادگاه است. حق اعتصاب، جزو حقوق به رسمیت شناخته شده کارگران است، و هیچ کارگری نمی تواند به جرم شرکت در اعتصاب از کار اخراج شود. و اما در جمهوری اسلامی، نه فقط کارگران اعتصابی، بلکه خانواده ها و کودکان آنان را نیز زندانی و شکنجه می کنند!"
"در شرایطی جمهوری اسلامی حقوق ناچیز کارگران را افزایش نمی دهد، که به راحتی میلیاردها دلار از پول این ملت را صرف پروژه های خطرناک اتمی می کند".
این جملات بخشی از سخنان یکی از هموطنان شرکت کنند ه در این مراسم بود.
مسئولان محترم رسانه ها گروهی،
این مراسم از ساعت یازده الی سیزده شنبه و در هوای چند درجه زیر صفر در مقابل ساختمان مرکزی سندیکای کارگران آلمان با شرکت دهها تن از هموطنان آزادیخواه با گرایشات گوناگون سیاسی برگزار شد. پلاکاردهایی که بر روی آنها به زبان المانی نوشته شده بود: "آزادی برای سندیکالیست های زندانی درایران"، "سندیکالیست زندانی آزاد باید گردد"،" آزادی برای زندانیان سیاسی ایران" پیام رسان موضوع گردهم آیی بود.
شرکت کنندگان در مراسم، با خواندن "خطابيه همسران کارگران دستگير شده به سازمان عفو بين الملل و همه وجدانهای بيدار در دنيا"، و با انعکاس اخبار مربوط به نقض حقوق این کارگران و خانواده هایشان، تلاش کردند که تصویری از واقعیت سرکوب جاری در جمهوری اسلامی ایران را و صدای کارگران زندانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و همسران و کودکانشان، را هر چه بیشتر انعکاس دهند وهمبستگی خود را با آنها اعلام کرده و خواهان آزادی کارگران دربند شدند.
در پیش و در حین تظاهرات، رسانه های رادیویی نظیر رادیو فردا، رادیو آمریکا و رادیو آلمان از مراسم گزارش تهیه کرده و نظر شرکت کنندگان در مراسم جویا شدند. لازم به ذکر است که در کنار این حرکت، در طول هفته گذاشته، دهها نامه در اعتراض به سرکوب کارگران در ایران، از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران- کلن، برای مراجع موثر سیاسی ونشریات مختلف المان ارسال شد. این مراجعات به مقامات و احزاب و نشریات کماکان ادامه دارد.در عکس العمل به تماس و نامه نگاریها با احزاب و شخصیتهای موثر سیاسی المان در ارتباط با کارگران زندانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، پاسخ زیر به جمعیت ارسال گردید.
این پاسخ شامل موضع گیری خانم کلودیا روت ریئس فراکسیون حزب سبزها در پارلمان المان، طی یک اطلاعیه مطبوعاتی می باشد، که توسط خانم زیگفرید ولف، سخنگوی مطبوعاتی حزب سبز المان در برلین در تاریخ دوم فوریه 2006 به شرخ زیر اعلام شد:


"موضوع- ایران: سندیکالیست های زندانی را آزاد کنید
در رابطه با روش برخورد ادارات امنیتی در تهران در مقابله با رانندگان اتوبوس اعتصاب کننده، از دولتمداران ایران میخواهیم که تمام سندیکالیست های زندانی را آزاد کند و حقوق سندیکاها را به رسمیت بشناسد. همبستگی ما با تمام کارگران و کارکنان اعتصابی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و هواداران انها می باشد.
برنامه اتمی ایران بدرستی در مرکز توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است. همزمان در ایران، درمقابل انظار عمومی، بدور از توجه افکار عمومی، آرام اعتصابی برعلیه قدرت حاکم بر ایران صورت می گیرد، که درخور توجه و حمایت ما می باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بعد از اولین اعتصاب موفق در دسامبر 2005، تعدادی از سندیکالیست ها و از جمله رئیس سندیکا آقای منصور اصانلو بدون دلیل زندانی شدند.
با دومین اعتصاب که در هفته های اخیر صورت گرفت، رانندگان اتوبوس خواهان افزایش حقوق و رعایت حقوق زندانیان و هم چنین آزادی منصور اصانلو شدند. نیروهای امنیتی با دستگیری و زندانی کردن انبوه کارگران و کارکنان و خانواده های آنها تلاش کردند که جلوی این اعتصاب را بگیرند. هم اکنون روزهای مدیدی است که این افراد بدون کمترین حقوقی در زندان به سر می برند.
برنامه اقتصادی جمهوری اسلامی موجب رشد فقر روز افزون مردم گردیده است، در حالیکه با توجه به ثروت این سرزمین، وضعیت اقتصادی مردم می توانست خیلی بهتر از این باشد.
برنامه اتمی جمهوری اسلامی، یک تلاش ناموفق، برای انحراف از مقابله با مسائل ومشکلات عظیم ایران درزمینه های بیکاری، اموزش، تامین اجتماعی و رعایت حقوق اولیه، می باشد. پیدا کردن راه حلی برای این مشکلات باید دغدغه اصلی این حکومت و ریئس جمهور ان اقای احمدی نژاد باشد. یک چیز مطمئن است: سرمایه گذاری در برنامه اتمی نخواهد توانست هیچکدام از مسائل فوق را حل کند.
جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران کلن، 14 بهمن 1384 ، 3 فوریه 2006
تماس:
Fax: 0049-221-17099009 Email:Jdef_zendanian_siassi_iran@yahoo.com

Copyright: gooya.com 2016