جمعه 29 اردیبهشت 1385

اعتراض به بمباران روستا ها و كشتار مردم بيگناه توسط ارتش و سپاه پاسداران در بلوچستان، جبهه متحد بلوچستان

جبهه متحد بلوچستان ايران از تمام هموطنان و آزاديخواهان درخواست مي كند كه در تظاهرات اعتراضي روز يكشنبه سي و يكم ارديبهشت مطابق با بيست و يكم ماه مي كه از ساعت يك بعد از ظهر در مقابل دفتر نخست وزيري بريتانيا در لندن برگزار مي شود شركت جسته و مراتب اعتراض و انزجار خود را بر عليه بمباران و كشتار مردم بيگناه روستاهاي كوهستاني بلوچستان اعلام نمائيد.

مردم بلوچ و سيستاني از همان بدو يبدايش ناميمون رژيم جمهوري اسلامي با آن مخالف بوده و هستند. جوخه هاي اعدام رژيم هرگز تبعيضي بين روشنفكران ، معلمان ، و مبارزان سيستاني و بلوچ قائل نشدند. نقشه هاي شوم رژيم براي ايجاد تفرقه، نفاق و تنش بين سيستاني و بلوچ همواره شكست خورده و در اين برهه حساس نيز محكوم به شكست هستند. برادران و خواهران سيستاني مقيم بريتانيا آمادگي خود را پيشاپيش براي شركت در تظاهرات روز يكشنبه در كنار برادران و خواهران بلوچ و غير بلوچ خود اعلام نموده اند.

در طي بيست و هفت سال گذشته سياست رژيم براي تامين امنيت از طريق لوله تفنگ در بلوچستان ناكام مانده است. بجاي تمكين در مقابل خواسته هاي مردم و ريشه يابي علل عصيان و مخالفت مردم ، رژيم همواره تلاش نموده است كه با تشديد فشار و ايجاد جو ارعاب و سركوب كنترل امنيتي اطلاعاتي خود را اهمال نمايد. كاشتن بذر نفاق ، سركوب، تبعيض و تحقير با زور لوله تفنگ ثمره اي جز طغيان بر عليه ظلم عريان را در بر نداشته و نخواهد داشت. اينك دنيا شاهد است كه چگونه رژيم جمهوري اسلامي در بلوچستان حاصل كشته خويش را درو مي كند و در اين راستا حتي نتوانسته است كه امنيت را براي نيروهاي امنيتي خود در بلوچستان تامين كند. اينك دنيا شاهد است رژيمي كه ادعاي مبارزه با استكبار جهاني را دارد، چگونه در مقابل چند بلوچ مسلح عاجز و در مانده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جبهه متحد بلوچستان ايران از تمام گروه ها و سازمانها درخواست مي كند كه فشار و ارعاب جمهوري اسلامي بر عليه علماي بلوچ و وادار ساختن اجباري آنان را به انتشار بيانيه و سخنان رژيم پسند ؛ و همچنين كشتار بيدفاع روستاه نشينان بلوچ و دستگيري بلوچها را محكوم نموده، و در تظاهرات اعتراضي سيستاني ها و بلوچ ها در روز يكشنبه در لندن شركت كنند. موضع جبهه متحد بلوچستان ايران در مقابل كشتار انسانهاي بيدفاع و بيگناه، و پايبندي ما به مبارزه غير خشونت آميز و سياسي بر همگان روشن بوده واست، و تكرار مكررات در اين زمينه لزومي ندارد.


جبهه متحد بلوچستان ايران
جمعه 29 ارديبهشت 1385
www.balochfront.org

Copyright: gooya.com 2016