یکشنبه 30 بهمن 1384

حمايت از کارگران ايران در اتاوا و ده ها شهر ديگر جهان و آزادي اکثريت کارگران زنداني شرکت واحد، شهروند

شهروند ــ خسرو شميراني: در حالي که به دليل تمرکز نيروهاي انتظامي و حراست شرکت واحد در مقابل مجلس اسلامي ايران تجمع کارگران شرکت واحد در اين محل محقق نشد، مدافعان ايراني و غير ايراني حقوق کارگري، همزمان در مقابل نمايندگي هاي جمهوري اسلامي در 18 کشور و ده ها شهر جهان اجتماع کردند. اين گردهم آئي ها به دعوت سه اتحاديه بزرگ کارگري جهاني انجام شد که روز پانزدهم فوريه را روز جهاني دفاع از کارگران ايران نام نهاده اند و صدها ميليون کارگر را در جهان پوشش ميدهند.

سفارتخانه ها و نمايندگي هاي جمهوري اسلامي در واشنگتن، اتاوا، برلين، پاريس، استکهلم، هامبورگ، کلن، برن، آمستردام و بسياري ديگر از شهرهاي جهان شاهد حمايت از کارگران ايراني بودند که در کشور خود از حق تجمع و تشکل برخوردار نبوده و به دليل استفاده از اين حقوق تصريح شده در معاهده هاي بين المللي مورد مواخذه و بازداشت قرار ميگيرند.

تا ديروز، همزمان با اعلام همبستگي جهاني با کارگران ايران، تمامي بازداشت شدگان سنديکايي شرکت واحد اتوبوس راني تهران بجز هشت تن از اعضاي هيئت مديره و فعالان سنديکا آزاد شدند.

يک منبع آگاه از تهران به شهروند گفت: "حدود پانصد نفر از بيش از هزار زنداني آزاد شده حق بازگشت به کار را نيافته اند. فعالان جملگي از مصاحبه کردن ممنوع شده اند."

منبع ديگري اظهار داشت: "چهارشنبه ساعت شش بعد از ظهر به وقت ايران تعدادي از ماموران امنيتي به منزل آقاي منصور حيات غيبي رفته و با نشان دادن يک حکم قضايي به تجسس منزل پرداختند."

اين منبع آگاه افزود:"حکم قضايي يک متن کلي داشت که با آن ميتوانستند خانه هر کارگري را که براي شرکت واحد کار ميکند تجسس کنند. ماموران تمامي مدارک مربوط به سنديکا، فيلم هاي شخصي و دفترچه هاي بانکي را با خود بردند."

خانم حيات غيبي در روز چهارشنبه 26 بهمن، در مراجعه به دفتر آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه پاسخ شنيده است که تمام برخوردهايي که با ايشان شده غيرقانوني و قابل پيگرد هستند. به او توصيه شده است با شکايت به دادگاه انتظامي قضات اين امر را پيگيري کند.

در نامه اي که توسط فعالان سنديکاي شرکت واحد در رابطه با آزادي دستگير شده ها ارسال شده آمده است:"در روز سه شنبه 25 بهمن چهار نفر از اعضاي هيئت مديره سنديکا به نامهاي سعيد ترابيان، سيد داود رضوي ، مسعود هجره اي، داوود نوروزي و در روز چهارشنبه 26 بهمن حسن محمدي، عباس سجند کودکي، ناصر غلامي، محمد نعماني پور، حسن کريمي، حسين شهسواري و آقاي عطا باباخاني بعد از بيست روز که در سلولهاي انفرادي اوين بودند به لطف عزيزان همکار، آزاد شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هم اکنون آقايان منصور اسانلو، ابراهيم مددي، منصور حيات غيبي و نوروزي گوهري از اعضاي هيئت مديره سنديکا و آقايان سيدجواد سيدوند، يوسف مرادي، وهاب محمدي و دو نفر ديگر از فعالان سنديکايي همچنان در زندان به سر ميبرند که اميدواريم به زودي آزاد شوند.

آقاي مهرداد شمس اميري فعال اجتماعي ساکن مونترال که چهارشنبه در تظاهرات همبستگي با کارگران ايران در اتاوا در مقابل سفارت جمهوري اسلامي، شرکت کرده بود به شهروند گفت: "اين شکل همبستگي کارگري جهاني که در نوع خود در تاريخ مبارزات کارگري بسيار نادر بوده است، بسيار مثبت، زيبا و شگفتي آفرين است. تظاهرات پانزدهم فوريه چهره جديدي از همبستگي کارگران جهان بود و در عين حال بيانگر ماهيت کارگر و حقوق بشر ستيز جمهوري اسلامي بود."
تظاهرات اتاوا که در چارچوب دعوت کنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد کارگري و دو اتحاديه جهاني ديگر برگزار شده بود در ساعت 12 آغاز و دقايقي پس از يک بعد از ظهر پايان يافت.

گفت وگو: ۱۶ فوريه 2006 – 26بهمن
شهروند - شماره ۱۰۵۹ ۱۷ فوريه ۲۰۰۶ - جمعه ۲۸ بهمن ۱۳۸۴

Copyright: gooya.com 2016